Di cư và luật lao động

Chúng tôi tư vấn và giúp xin giấy phép lao động, giấy phép cư trú tạm thời, giấy phép cư trú lâu dài tại Nga.

Thêm chi tiết

Luật doanh nghiệp

Công nhận văn phòng đại diện của các pháp nhân nước ngoài tại Nga; Đăng ký, tổ chức lại và thanh lý các pháp nhân Nga; Đăng ký và đăng ký thay đổi người tham gia, giám đốc, thay đổi trong các tài liệu cấu thành của pháp nhân Nga.

Thêm chi tiết

Hợp đồng và kiện tụng

Hỗ trợ pháp lý cho các cuộc đàm phán và các dự án kinh doanh, đại diện cho khách hàng trong chính phủ, phân tích các dự án được gửi bởi đối tác của khách hàng, lập ra các giao thức, thỏa thuận và hợp đồng vì lợi ích của khách hàng.

Thêm chi tiết

Luật thuế và hải quan

Tham vấn pháp lý về luật thuế và hải quan, đại diện cho cơ quan thuế và hải quan, bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong quá trình kiểm tra thuế và hải quan, kháng cáo tại tòa án vi phạm pháp luật của cơ quan thuế và hải quan.

Thêm chi tiết

Luật tố tụng hình sự và hình sự

Bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong quá trình điều tra tội phạm.

Thêm chi tiết

Luật sư

Thực hành pháp lý được quản lý bởi đối tác quản lý của Trung tâm Nikolay Korytko.

Thêm chi tiết