Ngôn ngữ

Các chuyên gia của trung tâm cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp về luật và dịch thuật với 12 ngôn ngữ khác nhau.