Phiên dịch viên làm việc chuyên nghiệp tại Tòa án và các trung tâm công chứng.

  • 8 thứ tiếng sử dụng ở Trung tâm được thực hiện bởi phiên dịch viên là người bản ngữ, một trong số đó là song ngữ..
  • Phiên dịch viên sử dụng từ vựng thông dụng, hợp pháp trong các chuyên ngành khác nhau.
 

Đặt hàng

Đính kèm tài liệu nếu cần thiết (Word hoặc Pdf)

Tôi đồng ý với việc xử lý thông tin cá nhân đã nhập theo Luật Liên bang số 152-FZ ngày 27 tháng 7 năm 2006 "Về dữ liệu cá nhân" và đồng ý với Chính sách quyền riêng tư.