Phiên dịch viên là người bản ngữ và song ngữ.

 • Anh
 • Việt Nam
 • Tây Ban Nha
 • Ý
 • Trung Quốc
 • Hàn Quốc
 • Mông Cổ
 • Đức
 • Bồ Đào Nha
 • Nga
 • Ả Rập
 • Pháp